De op deze website getoonde informatie wordt door Noordervisie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Noordervisie verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door haar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Noordervisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. 

Hoewel Noordervisie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Noordervisie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Noordervisie worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Noordervisie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Noordervisie worden onderhouden, wordt afgewezen.